Navn : ninim's Rosetta 

Født : 21. 02.19

Ems kode: BLH a

Far: suncat`s blue zone, bsh a

Mor: se* ninim`s talitha borealis , bsh w 62

Blodtype : A (bærer b)

Pkd: negativ

Utstillings resultater 

Klasse 12 : ex1×2, nom ×1

Klasse 11:  ex1×2, nom ×2

Klasse 9:

navn : Fanatrollet isabellla

født: 15.02.2020

ems kode: bsh j

Blodtype: A (bærer b)

far: mimmis katteri oliver , bsh e 24

mor: svartholen`s harper , BLH c 24

pkd: negativ

Bærer langhår

utstillingsresultater: