Tidligere kull

Av ramsdal alexi

Av ramsdal aslan fra A-kullet

Bentlee fra b-kullet

Av ramsdal candy fra c-kullet

Av ramsdal Deniro fra d - kullet