Pelsferger :

n - Svart (eller brun, brunmasket, viltfarget) 

A- Blå

b - Sjokolade

c - Lilla

d - Rød

e - Creme

f – Sortskilpadde (eller brunskilpadde)

g - Blåskilpadde

h - Sjokoladeskilpadde

j - Lillaskilpadde

o - Sorrel (eller cinnamon, kanel)

p - Fawn

q - Sorrelskilpadde (eller cinnamonskilpadde)

r - Fawnskilpadde

w - Hvit

nt - Amber- kun tillatt brukt på norsk skogkatt

at - Light amber- kun tilatt brukt på norsk skogkatt

dt – Rød basert på amber – kun tillatt brukt på norsk skogkatt

et – Creme basert på amber – kun tillatt brukt på norsk skogkatt

x - Ikke godkjent farge

Sølv og golden, tilleggskoder til pelsfargen 

s – Sølv eller smoke

y - Golden

 

Mønster

11 - Shaded

12 - Tipped

21 - Agouti (uspesifisert mønster) 22 - Tabby

23 - Tigret

24 - Spotted

25 - Ticket (ABY/SOM-mønstret)

Masker

31 - Burmesermasket

32 - Tonkanesermasket

33 - Masket (siamesermasket)

 

Øyenfarge

61 - Blåøyd

62 - Orangeøyd (gul hos visse raser) 63 - Oddeyed (1 av øynene blå)

64 - Grønnøyd

65 - Burmeserøyenfarge

66 - Tonkaneserøyenfarge

67 - Maskede katters øyenfarge (siameserblått)

Mer om Ems koder finner du på nrr sin hjemmeside